Accountancy en fiscale vertegenwoordiging voor bedrijven in Spanje

De afsluiting van de boekhouding in Spanje

De afsluiting van de boekhouding in Spanje

Na het begin van een nieuw jaar is het normaal om vanaf nul te willen starten. Helaas gaat dat bij de boekhouding in Spanje wat anders. Hoewel het fiscaal jaar eindigt op 31 december kunnen we pas in juli (met de vennootschapsbelasting) het voorgaande jaar helemaal afsluiten.

De afsluiting van de boekhouding in Spanje

In het algemeen kan gezegd worden dat de afsluiting bij de boekhouding en dus de fiscale fase bestaat uit drie etappes die redelijk complex zijn en nauwkeurig moeten worden uitgevoerd, met name:

  1. Afsluiting van de boekhouding in Spanje
  2. Het indienen van de Spaanse jaarrekeningen en documenten bij het Handelsregister
  3. Het indienen van de vennootschapsbelasting in Spanje

Om de werking ervan beter te begrijpen zullen we het vandaag hebben over de afsluiting van de boekhouding en in latere artikelen zullen we ons concentreren op het indienen van de jaarrekeningen en documenten bij het handelsregister en het indienen van de vennootschapsbelasting.

Lees hier meer over de afsluiting van de boekhouding in Spanje, door WeLex, uw Nederlandstalige accountant en boekhouder in Spanje

Praktisch voorbeeld over Btw in geval van een bouwbedrijf in Spanje

Door WeLex, uw Nederlandstalige accountant in Spanje!

Zijn de facturen van een bouwbedrijf in Spanje onderhevig aan Spaanse btw? En wat als de cliënt een Duits bedrijf is dat een intracommunautair btw-nummer heeft?

 WeLex, uw advocatenkantoor en team accountants in Marbella, geeft u vandaag wat uitleg over een van de meest complexe belastingen in het Spaanse rechtssysteem met een praktisch voorbeeld.

De facturen afgegeven door een Spaanse ondernemer aan een Duits bedrijf zijn onderhevig aan de Spaanse BTW aan 21%. Nu is de vraag wel nog wie de BTW moet betalen ten overstaan van de Spaanse Belastingdienst?

De beschreven dienstenverlening valt in principe, omdat de eindgebruiker een bedrijf of professional is, onder de algemene norm van artikel 69 van de Btw-wet in Spanje, met name, de btw wordt betaald in het land waar de eindgebruiker haar zetel van economische activiteit heeft, dus in dit geval in Duitsland.

Praktisch voorbeeld over Btw in geval van een bouwbedrijf in Spanje

De verkoop van aandelen in een Spaanse S.L. (Besloten vennootschap)

De verkoop van aandelen in een Spaanse S.L. (Besloten vennootschap)

Indien u aandeelhouder bent van een Spaanse besloten vennootschap en u uw aandelen wenst over te dragen, houd er dan rekening mee dat een dergelijke overdracht onderworpen is aan bepaalde regels die zijn vastgelegd in het Wetboek voor Kapitaalvennootschappen (Ley de Sociedades de Capital).

In de eerste plaats moet u weten dat de overdracht van uw aandelen moet worden vastgelegd in een openbaar document.  Dat wil zeggen dat de overdracht het moet worden ondertekend in een notariële akte voor een notaris in Spanje.

Ten tweede moeten de bepalingen van de statuten van de vennootschap worden nageleefd. De vrijwillige overdracht van aandelen onder levenden tussen aandeelhouders, evenals die ten gunste van de echtgenoot, ouders of nakomelingen van de aandeelhouder, of ten gunste van vennootschappen die tot dezelfde groep behoren als de overdrager, zal vrij zijn, tenzij de statuten anders bepalen.

Eisen waar een factuur aan moet voldoen om in Spanje bedragen als kosten te declareren

Zowel zelfstandigen als bedrijven kunnen bepaalde bedragen als kosten aftrekken van de belasting. Dit geldt met betrekking tot de betaling van de BTW of de inkomstenbelasting en de vennootschapsbelasting. 

Opdat de belastingdienst deze kosten echter als aftrekbaar kan aanvaarden, moeten correcte facturen worden ingediend.

Eisen waar een factuur aan moet voldoen om in Spanje bedragen als kosten te declareren

Vereisten van een formele factuur in Spanje

Vereisten van een formele factuur in Spanje

Er dient een onderscheid gemaakt te worden tussen een gewone of volledige ‘factuur’ en een ‘vereenvoudigde factuur’.

We moeten onderscheid maken tussen ‘gewone of volledige factuur’ en ‘vereenvoudigde factuur’. Een vereenvoudigde factuur is feitelijk gewoon de aankoopbon. In het Spaans wordt dit ‘ticket’ of ‘recibo’ genoemd. Zelfs als de term ‘factura’ (factuur) op het bonnetje staat, is deze niet geldig om de aftrek van de uitgave te rechtvaardigen. In deze vereenvoudigde facturen staan namelijk alleen de gegevens van de leveranciers en niet die van de klant. Als we als klant die kosten willen aftrekken, moeten we een factuur aanvragen die aan de volgende vereisten voldoet:

  • De factuur moet zijn genummerd.
  • Op de factuur moet de datum van afgifte staan vermeld. Gaat het om diensten die op een ander moment zijn geleverd, moet ook de datum van uitvoering op de factuur worden vermeld.
  • De volledige fiscale gegevens van klant en leverancier moeten op de factuur worden vermeld: naam of bedrijfsnaam, adres en fiscaal Identificatienummer (in Spanje is dat CIF, NIF of NIE).
  • De factuur moet een beschrijving van de producten of diensten bevatten, inclusief het netto bedrag van elk product.
  • Het type btw dat wordt toegepast (21%, 10% of 4%) moet op de factuur worden vermeld.
  • Het bedrag van de belasting die wordt toegevoegd aan het belastbare bedrag (dit omvat de btw en de ingehouden inkomstenbelasting).
  • In het geval van een factuur onder een speciale regeling moet deze regeling duidelijk op de factuur worden vermeld, bijvoorbeeld:

Wat gebeurt er met oninbare kredieten in Spanje?

Rechtszaak advocaat in Marbella Hopelijk komt het er nooit van, maar het kan toch een keer gebeuren dat u in uw professionele carrière te maken krijgt met kredieten in Spanje die onmogelijk zijn te innen. Allereerst moet verduidelijkt worden wat precies met een oninbaar krediet wordt bedoeld, of met andere woorden, een krediet dat…

Wat gebeurt er met oninbare kredieten in Spanje?

Wat is een niet-ingeschreven vennootschap in Spanje

Welex, uw Nederlandstalig advocatenkantoor in Spanje! Een niet-ingeschreven vennootschap in Spanje is de situatie waarbij de vennoten van een vennootschap ervoor kiezen de vennootschap niet te registreren in het handelsregister. Dit onderscheid wordt echter gemaakt in niet-persoonlijke kapitaalvennootschappen. Intern bestaat er een unaniem aangehouden doctrine dat het contract geldig is. Artikel 117 van het Spaanse…

Spaanse vennootschap in oprichting

Welex, uw Nederlandstalig advocatenkantoor in Spanje! De Spaanse vennootschap in oprichting is de situatie waarin het bedrijf zich bevindt vanaf het moment dat de vennoten besluiten de vennootschat op te richten tot het moment dat het bij het Handelsregister is ingeschreven. De Spaanse wet over kapitaalvennootschappen van 2 juli 2010 regelt de vennootschap in oprichting…

Spaanse Accountancy boeken en jaarrekeningen in Spanje

Bedrijven hebben in Spanje een reeks verplichtingen ten overstaan van het Handelsregister in Spanje: het indienen van de boekhouding en het neerleggen van de jaarrekeningen. De accountancy boeken moeten worden ingediend binnen de 4 maanden na het afsluiten van het boekjaar van de vennootschap ten overstaan van het handelsregister in Spanje. Als dit overeenkomt met…

Een tijdschrift in Málaga, Spanje registreren

Op de eerste plaats dient u te weten dat er twee registers zijn: REGISTER VAN TIJDSCHRIFTEN IN HET TERRITORIALE REGISTER VAN INTELLECTUELE EIGENDOM IN SPANJE A) Algemene informatie Het intellectuele eigendomsregister is een wettelijke entiteit voor intellectueel eigendom waarvan er maar één bestaat in heel Spanje. Het register wordt beschouwd als een van de beschermingssystemen…

Besloten Vennootschap in Spanje met Beperkte Aansprakelijkheid

De Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid is een van de meest voorkomende vormen van vennootschappen in Spanje. Het maatschappelijk kapitaal ervan is verdeeld in aandelen en bestaat uit de inbreng van alle vennoten die niet persoonlijk aansprakelijk zijn voor de schulden van de vennootschap. De belangrijkste kenmerken zijn: – De vennoten zijn niet persoonlijk aansprakelijk…

Classificatie van spaanse handelsvennootschappen

Spaanse handelsvennootschappen kunnen worden ingedeeld op basis van de volgende criteria: 1. Vanuit een structureel oogpunt, tussen persoonsvennootschappen en vennootschappen met een corporatistische of kapitalistische structuur. In de eerste plaats brengt een vennootschapscontract rechten en plichten met zich mee tussen vennoten. De vennoten hebben dus met name een persoonlijke link. In de kapitalistische vennootschap…

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.

ACEPTAR
Aviso de cookies