Het Welex team van advocaten en accountants in Spanje heeft het genoegen enkele regels te schrijven over de belastingregeling voor reisbureaus in Spanje.

 

 

BTW voor reisbureaus in Spanje

De reisbureaus in Spanje zijn onderworpen aan een speciale belastingregeling met betrekking tot de wijze van vaststelling van de belastbare grondslag voor de berekening van de verschuldigde BTW in Spanje.

Deze regeling is van toepassing op reisbureaus, touroperators en, in het algemeen, op elke professionele ondernemer in Spanje die aan de volgende voorwaarden voldoet:

– Zij handelen in eigen naam ten aanzien van reizigers.

– Het reisbureau in Spanje maakt gebruik van diensten of goederen die door andere ondernemers of beroepsbeoefenaren worden geleverd en geleverd.

De regeling is niet van toepassing wanneer gebruik wordt gemaakt van eigen vervoermiddelen of horecadiensten. Maar als op de reizen deels eigen en deels andermans middelen worden gebruikt, geldt deze bijzondere regeling alleen voor diensten die met andermans middelen worden verricht.

Accommodatie- of vervoersdiensten die gezamenlijk of afzonderlijk en eventueel ook met andere aanvullende diensten worden verstrekt, worden als reizen beschouwd.

Btw in Spanje van een reisbureau.

– BTW in Spanje op diensten:

Er is geen verplichting om de BTW afzonderlijk op de factuur in Spanje te vermelden, deze wordt geacht in de prijs te zijn inbegrepen en zal dus niet aftrekbaar zijn voor de klant.  Maar vanaf 1 januari 2015 is het mogelijk om, als de zakelijke klant daarom vraagt, te kiezen voor de algemene BTW regeling in Spanje.

 

De maatstaf van heffing is dan de brutomarge van het reisbureau.

Btw aftrekbaar bij aankoop van diensten?

Spaanse BTW bij aankoop van diensten is niet aftrekbaar wanneer het gaat om aankopen van goederen en diensten ten behoeve van de reis die de reiziger rechtstreeks ten goede komen.

De rest van de BTW in Spanje is aftrekbaar.

 

– Vrijgestelde handelingen:

  • Transacties zijn vrijgesteld van btw wanneer de leveringen of diensten buiten de Europese Unie plaatsvinden.
  • Wanneer de reis plaatsvindt in verschillende landen, binnen en buiten de Unie, is alleen het gedeelte van de reis dat plaatsvindt in de derde landen vrijgesteld naar rato van de in elk van deze landen gemaakte kosten.

– Factureringsplicht in Spanje:

Ondernemers en beroepsbeoefenaren die onder deze bijzondere regeling vallen, zijn niet verplicht het in rekening gebrachte bedrag afzonderlijk op de factuur te vermelden; het wordt geacht in de prijs te zijn begrepen.

Op de factuur moet worden vermeld: “speciale regeling voor reisbureaus” – “régimen especial de las agencia de viajes”.

 

– Wanneer kan in Spanje de algemene regeling worden toegepast in plaats van deze bijzondere regeling?

Vanaf 1 januari 2015 kan voor elke transactie worden gekozen voor de algemene belastingregeling wanneer de ontvanger van de dienst een ondernemer of een beroepsbeoefenaar is die recht heeft op aftrek of teruggaaf van btw.

De keuze moet schriftelijk aan de ontvanger worden meegedeeld vóór of op het moment dat de diensten worden verricht, hoewel de keuze wordt geacht te zijn gemaakt wanneer de uitgereikte factuur niet de woorden “bijzondere regeling van reisbureaus” – “régimen especial de las agencia de viajes” – bevat.

– Hoe wordt de belastinggrondslag in Spanje bepaald?

De belastbare grondslag in Spanje is de brutomarge van het reisbureau.

Vanaf 1 januari 2015 wordt de belastinggrondslag per transactie bepaald.

Belastinggrondslag = Prijs van de reis (exclusief btw) – Aankopen van goederen en diensten ten behoeve van de klant (inclusief belasting).

 

Lees hier verder.

 

Als u advies nodig heeft over de belastingregeling voor reisbureaus in Spanje, of als u fiscaal of juridisch advies nodig heeft, aarzel dan niet om contact op te nemen met het Welex-team van advocaten en accountants in Spanje.

 

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.

ACEPTAR
Aviso de cookies