Breaking News over accountancy in Spanje!accountancy in Spanje

Vanuit Welex, accountants in Spanje, zijn we er trots op een nieuw lid te mogen verwelkomen in ons accountancy in Spanje team.

Welkom Beatriz!

Ontdek alle informatie bij deze publicatie.

Neem gerust contact met ons op als u twijfelt over een boekhoudkundige kwestie in Spanje.

Tegenwoordig is het hebben van een digitaal certificaat in Spanje een belangrijke zaak.

In Welex willen we u het beste juridisch advies geven aan costa del Sol, omdat we ons bewust zijn van de twijfels die het verkrijgen van een Digitaal Certificaat met zich mee kan brengen.

Om deze reden hebben we een snelle en gemakkelijke manier gecreëerd om die vragen te beantwoorden.

Digitaal certificaat spanje

 

Voor meer informatie over dat onderwerp, bezoek onze publicatie.

Het zal een plezier zijn, voor ons advocatenkantoor in Marbella, al al uw vragen over de Spaanse wet op te lossen.

Neem nú contact op met onze juridisch adviseurs.

Heeft u vragen over de nieuwe wijziging van de Huurwet in Spanje?

Bij Welex, uw advocatenkantoor in Marbella, hebben we een eenvoudige visie opgesteld van de huidige stand van zaken in dit juridische aspect in Spanje.

wijzigingen van de huurwet in Spanje

 

Voor meer gedetailleerde informatie over dit onderwerp, nodigen wij u uit om ons bericht te lezen.

Ook zullen onze advocaten in Marbella in staat zijn om alle zaken met betrekking tot de boekhouding in Spanje in een recordtijd op te lossen.

Ook bij Welex werken we onvermoeibaar om u het beste juridisch advies van de Costa del Sol te bieden, dus aarzel niet om contact op te nemen met het kantoor over eventuele kwesties met betrekking tot de wet in Spanje

 

Wil je weten hoe de fiscaliteit met betrekking tot winsten uit de kerstloterij in Spanje werkt? Welex, uw belastingconsulent in Marbella schrijft met plezier enkele regels over dit onderwerp.

De bekende ‘Lotería de Navidad’ (kerstloterij) is een van de meest populaire loterijen in Spanje. De echte naam ervan is ‘El sorteo extraordinario de Navidad’ (de bijzondere kerstloterij).

 

Lees meer……..

Verplichting tot het uitreiken van facturen in Spanje

 

Door Welex, uw meertalige accountant in Spanje

 

Onze afdeling accountancy heeft door de jaren heen veel vragen gekregen van cliënten die willen weten welke verplichtingen er gelden als ze in Spanje een factuur uitreiken.  Daarom willen we hierbij graag enkele van die vragen aan Welex beantwoorden.

 

Wanneer moet je in Spanje een factuur uitreiken?

 

In het geval u economische activiteiten verricht in Spanje zijn alle mensen in bedrijven en beroepen verplicht in Spanje een factuur uit te reiken en een duplicaat van deze factuur te bewaren in hun administratie voor elke levering van goederen of diensten die zij verrichten.

 

Er wordt ook van hen vereist dat ze een factuur in Spanje uitreiken voor elke aanbetaling die zij vooraf ontvangen voor goederen of diensten die op een later moment geleverd of verricht zullen worden, met de uitzondering van vrijgestelde intracommunautaire goederen of diensten.

 

In welke gevallen dien je in Spanje een factuur uit te reiken?

 

Alle bedrijven en professionals zijn in de volgende gevallen verplicht een factuur uit te reiken in Spanje:

 

 • Als de ontvanger van de uitgereikte factuur in Spanje een bedrijf of een professional is die de goederen of diensten ontvangt en als zodanig optreedt.

 

 • Als de ontvanger verzoekt om de factuur in Spanje vanwege de belastingrechten die hij mogelijk heeft.

 

 • Voor export van goederen die uitgesloten zijn van btw, met uitzondering van belastingvrije winkels.

 

 • Intracommunautaire levering van goederen die vrijgesteld zijn van btw.

 

 • Als een openbare instantie of een rechtspersoon, die niet optreedt als bedrijf of professional, de goederen of diensten ontvangt.

 

 • Levering van goederen die voorafgaand aan levering aan de klant geïnstalleerd of gemonteerd dienen te worden, als die laatste procedure plaatsvindt op gebied dat onderworpen is aan de Spaanse belastingen.

 

 • Verkopen op afstand en levering van goederen wanneer deze onderworpen zijn aan speciale belastingen, als dit plaatsvindt in een gebied dat onderworpen is aan de Spaanse belastingen.

 

Als een belastingbetaler, een ondernemer of een beroepsbeoefenaar/professional die niet gevestigd is in de gemeenschap, een investering doet, moet het boekhoudkundig bewijs van dit handelen bewaard worden door de ontvanger.  Als een belastingplichtige gevestigd in de gemeenschap iets dergelijks uitvoert, dient de ontvanger de oorspronkelijke factuur uitgegeven door de leverancier te bewaren waarop de vereisten dienen te staan die vermeld worden in Artikel 226 van de Richtlijn 2006/112/EC van 28 november 2006 (richtlijn btw).

factuur in Spanje

Belangrijkste formele vereisten van een factuur in Spanje

 

De vereisten van een Spaanse factuur die worden uiteengezet in het hierboven genoemde Artikel 226 zijn:

 

1) De factuurdatum (datum van uitreiken van de factuur).

 

2) Een volgnummer, gebaseerd op één of meerdere series die op unieke wijze de factuur identificeren.

 

3) Het btw-identificatienummer (CIF, DNI, NIE) waarmee de belastingplichtige de levering van de goederen of verrichting van de diensten heeft gedaan.

 

4) Het identificatienummer van de koper of ontvanger van de levering van de goederen of verrichting van de diensten voor btw-doeleinden, dat degene die belasting verschuldigd is heeft ontvangen.

 

5) De volledige naam en het fiscale adres van de belastingplichtige en de koper/verwerver of de geadresseerde.

 

6) De hoeveelheid en het type goederen dat geleverd is of de omvang en aard van de geleverde diensten.

 

In overeenstemming met Artikel 2.4 van de bepaling waarin de factuurvereisten zijn vastgelegd, wordt elk document dat een boeking ondersteunt gezien als boekingsbewijs als de persoon die dit uitvoert een ondernemer of professional is die niet gevestigd is in de gemeenschap.

 

Aarzel niet om contact op te nemen met het  om er zeker van te zijn dat u voldoet aan alle boekhoud- en belastingverplichtingen in Spanje.

 

Meer informatie over facturen in Spanje

 

Eisen waar een factuur aan moet voldoen om in Spanje bedragen als kosten te declareren

  Zowel zelfstandigen als bedrijven kunnen bepaalde bedragen als kosten aftrekken van de belasting. Dit geldt met betrekking tot de betaling van de BTW of de inkomstenbelasting en de vennootschapsbelasting. Opdat de belastingdienst deze kosten echter als aftrekbaar kan aanvaarden, moeten correcte facturen worden ingediend. Vereisten van een formele factuur in Spanje Er dient een…

Belangrijke begrippen om in Spanje correcte facturen op te stellen

Tijdens onze jarenlange ervaring hebben we al heel veel gezien in verband wat facturen betreft in Spanje. We willen in deze blog extra aandacht besteden aan de inhoud die een Spaanse factuur moet bevatten om aan de wettelijke vereisten te voldoen. We zullen u algemene informatie geven, u vertellen over de verschillende soorten facturen en…

Het beste boekhoudkundig en fiscaal advies in Marbella, Costa del Sol, Spanje

Hebt u een Spaanse factuur met verleggingsregeling ontvangen of werd u daarom gevraagd en wist u niet wat u ermee moest doen?

 

Bij Welex, uw kantoor van advocaten en economen onder één dak in Marbella, willen we deze uitzondering op de algemene regel van de BTW in Spanje, die bekend staat als de Verleggingsregeling voor de belastingplichtige, graag uitleggen.

Als algemene regel geldt dat de belastingplichtige de natuurlijke of rechtspersoon is die, bij zijn werk als zelfstandige en/of ondernemer, belast is met de berekening van Spaanse BTW aan zijn klanten door middel van de uitgifte van facturen. Deze belastingplichtige heeft ook de verplichting om de gegenereerde BTW te innen voor latere indiening bij de Belastingdienst.

Dat wil zeggen dat we als ondernemer verplicht zijn om de belasting op de toegevoegde waarde door te berekenen aan onze klanten en die aan te geven in de trimestriële Spaanse BTW-modellen.

Voorbeeld BTW in Spanje, verleggingsregeling

Om de gemeenschappelijke BTW-cyclus in Spanje goed uit te leggen, gebruiken we het volgende voorbeeld:

We hebben een zaak die gericht is op de kleinhandel in schoenen in Spanje. Onze Spaanse onderneming bestaat uit de aankoop van schoenen van een groothandel, onderneming “X”, voor een betaalbare prijs en de latere verkoop aan derden met een winstmarge van 30%.

In het volgende voorbeeld is leverancier X dus de belastingplichtige wanneer hij een factuur opmaakt aan ons met de overeenkomstige BTW, terwijl wij de belastingdrager zijn (eindconsument die de BTW draagt). Nadien, wanneer wij de schoenen verkopen aan onze klant, maken wij een andere factuur op met BTW aan onze klant en zo worden wij de belastingplichtige en onze klant de belastingdrager.

Niettemin bestaan er verschillende uitzonderingen op de algemene regel. In dit blog zullen we het in het bijzonder hebben over art. 84. Een 2 van de wet op de BTW (Wet 37/1992) algemeen bekend onder de naam Verlegging van de belastingplichtige.

De verlegging van de belastingplichtige veronderstelt een wijziging van de algemene BTW-regel die de ontvanger van de factuur verandert in de verantwoordelijke om de belasting aan te geven aan de Belastingdienst.

Dit impliceert dat we, als we onder de uitzondering van het artikel vallen, niet verantwoordelijk zijn voor de berekening van de BTW, maar dat dit de verplichting van de belastingdrager is.

In dit geval dient de belastingdrager bij de driemaandelijkse heffingen de belasting van die factuur in te dienen ter informatie voor de belastingdienst.

Wat zijn de voorwaarden van de Verlegging van de Belastingplichtige in Spanje?

Art. 84. Een 2 van de wet op de BTW (Wet 37/1992) legt de volgende voorwaarden vast:

 1. Wanneer deze uitgevoerd worden door personen of entiteiten die niet gevestigd zijn op het grondgebied van de toepassing van de belasting.
 2. Wanneer het gaat over leveringen van onbewerkt goud of halffabricaten van goudproducten, met een zuiverheid van ten minste 325 duizendsten.
 3. Wanneer het gaat over leveringen van nieuw industrieafval, schroot en schroot van ferrometalen, resten en overige teruggewonnen materialen (leveringen van resten of afval van papier, karton of glas).
 4. Wanneer het gaat over prestaties van diensten die gericht zijn op emissierechten, gecertificeerde emissieverlagingen en eenheden voor de verlaging van broeikasgasemissies.
 5. Wanneer het gaat over de volgende leveringen van onroerende goederen als gevolg van een faillissementsprocedure, vrijgestelde leveringen waarnaar verwezen wordt in de paragrafen 20 en 22 van artikel 20. Één waarin de belastingplichtige afgezien heeft van de vrijstelling en de leveringen uitgevoerd ter uitvoering van de garantie op onroerend goed.
 6. Wanneer het gaat over de uitvoering van werkzaamheden, met of zonder inbreng van materialen, evenals de terbeschikkingstelling van personeel voor de uitvoering ervan.
 7. Wanneer het gaat over leveringen van de volgende producten:
  • Zilver, platina en palladium, ruw, in poedervorm of half afgewerkt.
  • Mobiele telefoons.
  • Videogameconsoles, laptops en digitale tablets.

 

Aarzel niet om contact op te nemen met een van de Nederlandstalige belastingadviseurs in Spanje van ons advocatenkantoor Welex, voor elke vraag van fiscale of juridische aard. Uw advocaat en econoom onder één dak!

Wij zijn onder anderen de BTW specialisten in Spanje!

‘Holdingbedrijven’ (empresa patrimonial) versus bedrijven met economische activiteiten in Spanje; belastingtarieven en vrijstellingen

Welex, uw accountant en belastingadvieskantoor in Marbella, vertelt u graag iets over wat men in Spanje onder ‘holdingbedrijven’ verstaat en over bedrijven die economische activiteiten uitoefenen.

We herinneren u ook aan de belastingtarieven en vrijstellingen van de vennootschapsbelasting in Spanje.

Wanneer verricht een bedrijf in Spanje economische activiteiten?

Een Spaanse onderneming verricht economische activiteiten wanneer er sprake is van eigen beheer van productiemiddelen en/of menselijke hulpbronnen om goederen of diensten te produceren of te distribueren.

In het geval van verhuur van onroerend goed is er ook sprake van economische activiteiten wanneer gebruik wordt gemaakt van de diensten van een persoon die op basis van een algemene en voltijdse arbeidsovereenkomst is tewerkgesteld.

Wat is een vermogensbedrijf in Spanje?

Een bedrijf in Spanje wordt als een holdingbedrijf beschouwd wanneer het geen economische activiteiten uitoefent. Er is geen sprake van economische activiteiten in Spanje wanneer meer dan de helft van de activa op de ondernemingsbalans uit effecten bestaat, of wanneer de onderneming geen personen in dienst heeft met een algemeen voltijds arbeidsovereenkomst.

Bent u aandeelhouder van een holdingbedrijf in Spanje? Neem nu contact op met ons kantoor van fiscalisten, accountants, boekhouders en belastingadviseurs in Marbella. Wij verzorgen de boekhouding en de fiscale vertegenwoordiging van uw Spaanse bedrijf, ongeacht waar deze in Spanje  gevestigd is.

Wilt u een bedrijf oprichten met economische activiteiten in Spanje? Neem nu contact op met ons advocatenkantoor in Marbella waar uw Nederlandse advocaten en economen vind. Wij begeleiden u bij het hele proces van het oprichten van een bedrijf in Spanje en bieden u graag onze dienstverlening aan op het gebied van boekhouding en fiscale vertegenwoordiging.

Tarieven van de vennootschpsbelasting in Spanje

Vanaf 2016 tot heden zijn de tarieven voor de vennootschapsbelasting in Spanje als volgt:

·         Algemeen vennootschapsbelastingtarief in Spanje: 25%.

·         Belastingtarief voor nieuw opgerichte ondernemingen: 15%.

·         Niet-commerciële entiteiten die onder de belastingregeling van de wet 49/2002 vallen: 10%.

·         Investeringsmaatschappijen en -fondsen en fondsen voor bankrekeningen: 1%.

Vrijstellingen van vennootschapsbelasting in Spanje

Volgens de Spaanse wet op de vennootschapsbelasting zijn de volgende entiteiten volledig vrijgesteld van deze belasting:

a) De staat, de autonome gemeenschappen en lokale overheden.

b) Publiekrechtelijke organen van soortgelijke aard als Autonome Regio’s en lokale overheden.

c) De Bank van Spanje

F) epositogarantiefonds voor kredietinstellingen en de investeringsgarantiefondsen.

d) Onder andere beheerinstanties van de sociale zekerheid.

 

Voor al uw Spaanse fiscale, boekhoudkundige,  en juridische vraagstukken, neem contact met ons kantoor van financiële experts en belastingadviseurs in Marbella!

 

 

Belastingdienst en inkomstenbelasting in Spanje. Campagne 2020

Wanneer is het belastingkantoor in Spanje opgericht?

De Spaanse belastingdienst is op 01-01-1992 opgericht als instantie en valt onder het ministerie van Economie en Financiën. Dit ministerie heeft de dienst een bepaalde autonomie verleend op het gebied van begrotings- en personeelsbeheer.

Het belastingstelsel in Spanje wordt dankzij de belastingdienst zo toegepast dat iedereen bijdraagt aan ondersteuning van de overheidsuitgaven in overeenstemming met zijn of haar financiële capaciteit. De dienst heeft echter niet de bevoegdheid om zelf fiscale regels op te stellen en goed te keuren.

Samenvatting van de belangrijkste functies van de belastingdienst in Spanje:

We weten allemaal dat de belastingdienst zich in de eerste plaats bezighoudt met het innen en controleren van de staatsbelastingen. Dat zijn bijvoorbeeld:

 1. Inkomstenbelasting (IRPF)
 2. Vennootschapsbelasting (IS)
 3. Inkomstenbelasting voor niet-ingezetenen (IRNR)
 4. Belasting over de toegevoegde waarde (IVA, BTW)
 5. Accijns.

Aangifte Inkomstenbelasting in Spanje belastingjaar 2019, in te dienen in 2020.

Hoewel dit belastingadvieskantoor in Marbella al vaak heeft geschreven over deze landelijke belasting in Spanje, willen we het volgende graag nogmaals benadrukken.

Termijnen voor het indienen van de aangifte inkomstenbelasting

1 april 2020 begint de termijn voor het online indienen van de aangiften Inkomsten- en Vermogensbelasting 2019.

Als u wilt dat ons kantoor u helpt met uw belastingaangifte, neem dan nu contact op met ons belastingadvieskantoor in Marbella. Wij helpen u graag bij de voorbereiding van uw aangifte Inkomstenbelasting (IRPF, impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas) in Spanje.

Als het resultaat van uw aangifte inkomstenbelasting in Spanje A DEVOLVER (TERUG TE ONTVANGEN) is, kunt u deze indienen van 2 april tot 1 juli 2019

Als het resultaat van uw inkomen A INGRESAR (TE BETALEN) is, kunt u van 2 april tot 1 juli 2019als u het inkomen wilt domiciliëren).

 

 

Tasa Tobin in Spanje

Welex, uw belastingadviseur in Marbella, geeft u met onderstaande tekst graag inzicht in een nieuwe Spaanse belasting. Het betreft een inmiddels al befaamde belasting op financiële transacties die ten onrechte Tasa Tobin oftewel ‘Tobin-heffing’ wordt genoemd.

Deze belasting op financiële transacties in Spanje is bedoeld om belasting te heffen op de aan- en verkoop van aandelen in bedrijven in Spanje met een kapitaal van meer dan 1 miljard euro.

De invoering van deze belasting op financiële transacties in Spanje zal leiden tot een stijging van de financiële kosten en dus tot een daling van de winst van bedrijven en particulieren die aandelen kopen en verkopen op de secundaire markt in Spanje.

Lees meer…

Vermogensbelasting in Spanje voor niet-residenten

De vermogensbelasting in Spanje (ook wel kapitaal-, aandelen- of fortuinbelasting genoemd) is een belasting die afzonderlijk wordt toegepast, niet op jaarlijkse inkomsten of transacties, maar op de persoonlijke bezittingen van elk individu, zoals bankdeposito’s, onroerend goed en pensioenfondsen.

De berekening is gebaseerd op de totale waarde van deze activa van de belastingbetaler. In het geval van niet-residenten omvat de berekening alle activa die in Spanje worden aangehouden.

In 2008 werd de Spaanse vermogensbelasting uit het systeem verwijderd aangezien een bonificatie van 100% werd toegepast krachtens de wet 4/2008 gepubliceerd op 23 december. Maar dit duurde niet lang gezien de belasting tijdens economische crisis in 2011 tijdelijk weer werd ingevoerd en sindsdien jaarlijks is verlengd, ook opnieuw voor 2018 zoals is gepubliceerd in het Staatsblad op 4/7/18 door de wet 6/2018 van 3 juli.

De algemene regels van de vermogensbelasting in Spanje zijn als volgt:

Lees meer…

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.

ACEPTAR
Aviso de cookies