Bij Welex, een advocaten- en notarissenkantoor in La Costa del Sol, zijn we ons bewust van de juridische uitdagingen waarmee niet-residenten geconfronteerd worden wanneer ze een eigendom in Spanje verkopen. In deze blog bespreken we in detail de belastingen op de verkoop van onroerend goed door niet-ingezetenen in Spanje.

Als u een niet-ingezetene bent in Spanje en besloten hebt om uw eigendom te verkopen, moet u zich bewust zijn van twee betalingen waarmee rekening moet worden gehouden na de verkoop van onroerend goed door niet-ingezetenen in Spanje:

 1. Enerzijds: de betaling van de vermogenswinstbelasting.
 2. Anderzijds: de betaling van de plusvalia belasting in Spanje.
 1. Meerwaarde uit een verkoop als niet-ingezetene

Wanneer een particulier een onroerend goed in Spanje koopt en de verkoper is een niet-ingezetene, moet de koper 3% van de verkoopprijs inhouden en namens de verkoper aan de belastingdienst betalen als vooruitbetaling van de inkomstenbelasting voor niet-ingezetenen. Deze inhouding is echter niet nodig als de verkoper kan aantonen dat hij onderworpen is aan de inkomstenbelasting (IRPF) door middel van een certificaat van de Spaanse belastingdienst, d.w.z. dat hij een fiscaal inwoner van Spanje is.

De meerwaarde wordt bepaald door het verschil tussen de overdrachtswaarde van het onroerend goed en de aankoopwaarde:

 • De overdrachtswaarde van het onroerend goed is de verkoopprijs, waarvan de kosten en belastingen die inherent zijn aan de overdracht en die door de verkoper in Spanje zijn betaald, worden afgetrokken.
 • De aankoopwaarde is de aankoopprijs van het onroerend goed, waarbij de kosten en belastingen die inherent zijn aan de aankoop worden opgeteld.
 • De winst als gevolg van het verschil tussen de overdrachtswaarde en de aankoopwaarde zal worden belast tegen het tarief van 19%, aangezien dit het te betalen bedrag is, na aftrek van het bedrag dat overeenkomt met de 3% inhouding.

In het geval dat er geen winst wordt gemaakt op de verkoop van het onroerend goed in Spanje, heeft de verkoper het recht om terugbetaling te vragen van de 3% die door de koper is betaald.

Voor een beter begrip zullen we een voorbeeld uit ons kantoor gebruiken:

Een niet-ingezetene,

 • Heeft een huis dat in 2024 voor 600.000€ is verkocht en waarvan de verkoopkosten 45.433,29€ bedragen.
  • Overdrachtswaarde: 554.566,71€.
 • Het huis, dat in 2010 voor 320.000 werd gekocht; waarvan de aankoopkosten 27.644,74€ bedroegen.
  • Aankoopwaarde: 347.644,74€.
 • De winst wordt berekend om te weten hoeveel belasting u moet betalen:
  • Winst: 206.921,97€.
 • Over de winst zou 19% belasting betaald moeten worden. In dit geval: 315,17€
 • Aangezien 3% (€18.000) al zal zijn ingehouden door de koper en gedeponeerd bij de belastingdienst op het moment van de transactie,
 • De niet-ingezeten verkoper in Spanje moet nog steeds 21.315,17€ (39.315,17 – 18.18€) betalen.

Voorbeeld van belastingen op de verkoop van onroerend goed door een niet-ingezetene in Spanje

Plusvalia belasting in Spanje

Met betrekking tot de plusvalia belasting op de verkoop van onroerend goed in Spanje, is de Belasting op de Waardestijging van Stadsgrond (IIVTNU) een belasting over de waardestijging van de grond die verkocht wordt als gevolg van de overdracht van het onroerend goed in Spanje. De betaling ervan komt toe aan de verkoper, en de koper is subsidiair verantwoordelijk voor de betaling in het geval van niet-ingezeten verkopers in Spanje.

Als u de verkoop van uw eigendom in Spanje overweegt, nodigen wij u uit om contact op te nemen met onze kantoren. Wij geven u graag gedetailleerde informatie over alle kosten en belastingen in verband met de verkoop van uw woning. Bij Welex doen we er alles aan om u deskundig en persoonlijk advies te geven, zodat het proces soepel en naadloos verloopt. Aarzel niet om contact met ons op te nemen; wij helpen u graag verder.

Een zwembad bouwen in Spanje is een spannend project dat waarde en plezier toevoegt aan elk huis aan de Costa del Sol. Het is echter cruciaal om een goed proces te volgen om juridische problemen op lange termijn te voorkomen. In deze blog gaat Welex, een advocaten- en economenkantoor in Spanje, dieper in op de stappen die nodig zijn om de vereiste licenties en vergunningen te verkrijgen, evenals het belang van legalisatie in het geval van ongeoorloofde bouw.

De eerste stap is het inhuren van een competente technicus om je te helpen bij het aanvragen van de vereiste vergunningen voor de bouw van een zwembad in Spanje. Hij of zij zal een bouwvergunning moeten aanvragen bij het bevoegde gemeentehuis en een technisch en uitvoeringsplan moeten voorleggen dat het volgende moet bevatten:

 

– Beschrijvend rapport.

– Bouwkundig rapport.

– Overeenstemming met de technische bouwvoorschriften.

– Berekening van constructie en installaties.

– Geotechnische informatie over de grond.

– Gezondheids- en veiligheidsstudie.

– Kwaliteitscontroleplan.

– Beheer van bouwafval.

– Geotechnische informatie over de grond.

 

Als het gemeentehuis op basis van de ontvangen documentatie vaststelt dat het project voldoet aan de geldende lokale voorschriften, krijg je een vergunning voor grote werken voor de bouw van het zwembad in Spanje.

 

Met de verleende vergunning kun je beginnen met de bouw van het zwembad volgens het goedgekeurde technische project. Zodra het werk is voltooid, is het cruciaal om de verklaring van nieuwbouw te ondertekenen voor een notaris in Spanje. Daarnaast is het aan te raden om het zwembad in te schrijven in het kadaster om de bouw te valideren tegenover derden en de legaliteit ervan in Spanje te garanderen.

 

Als het zwembad om de een of andere reden is gebouwd zonder de vereiste vergunningen in Spanje, is het mogelijk om het te legaliseren. Om dit te doen, is het essentieel om een bevoegde technicus een technisch legalisatieproject te laten opstellen, dat voldoet aan de huidige regelgeving. Het proces omvat de betaling van gemeentelijke heffingen en belastingen.

 

Na goedkeuring door het gemeentehuis van Marbella moet de verklaring van nieuwbouw worden ondertekend bij een notaris en we raden aan om het te registreren in het Kadaster om het geldig te maken in de ogen van derden.

 

De verklaring van nieuwbouw, zoals we al zeiden, of het zwembad nu gebouwd is met een bouwvergunning of dat het achteraf gelegaliseerd is, de akte van nieuwbouw moet ondertekend worden in aanwezigheid van een notaris in Spanje. Deze bouwverklaring door middel van een openbare akte is onderworpen aan zegelrecht (Actos Jurídicos Documentados).

 

Bij Welex advocaten- en boekhoudkantoor in Marbella, Spanje, kunnen we je helpen met de ondertekening van de verklaring van nieuwbouw, de registratie van het zwembad in het kadaster, het kadaster en het indienen van de bovengenoemde belastingen.

 

Vertrouw op onze deskundige vastgoedadvocaten aan de Costa del Sol voor een vlekkeloos en soepel juridisch proces voor de bouw van je zwembad in Spanje!

 

 

Welex, een bedrijf van advocaten en economen in Spanje, legt in dit artikel alles uit wat u moet weten over toeristische verhuurvergunningen in Ibiza, Spanje.

 

Als u overweegt om een woning te kopen op Ibiza met de bedoeling om deze te verhuren aan toeristen, nodigen wij u uit om onze blog te lezen. Het verkrijgen van een Toeristenverhuurvergunning op Ibiza is geen eenvoudig proces en niet alle eigendommen komen in aanmerking.

 

Ten eerste is het cruciaal om te begrijpen dat een vakantieverhuur betrekking heeft op periodes van minder dan 30 dagen. Als u een woning voor minder dan 30 dagen wilt verhuren, moet u een Toeristenverhuurvergunning aanvragen. Welex, een bedrijf van advocaten en economen aan de Costa del Sol, is er om al uw vragen te beantwoorden.

De Toeristische Verhuurvergunning in Spanje is een vergunning die door de overheid wordt verleend, zodat eigenaars hun eigendommen voor toeristische doeleinden kunnen gebruiken. Elke autonome gemeenschap heeft zijn eigen regelgeving, en in deze blog zullen we gedetailleerd uiteenzetten welke eigendommen de vergunning kunnen krijgen en welke stappen u moet volgen in Ibiza, Spanje.

 

Het is belangrijk om te weten dat niet alle huizen op Ibiza dit certificaat kunnen krijgen. Alleen vrijstaande huizen komen in aanmerking om een aanvraag in te dienen. Het verkrijgen van de vergunning is echter geen garantie voor goedkeuring, aangezien de administratie elk geval afzonderlijk zal analyseren.

 

Hieronder vindt u een niet-uitputtende lijst van minimumvereisten waaraan woningen moeten voldoen om een Toeristische Verhuurvergunning te verkrijgen op Ibiza, Spanje:

 1. Woonverguning.
 2. Locatie in toeristische zone.
 3. Geschiedenis zonder ernstige sancties.
 4. Ouderdom van het eigendom: Minimaal 5 jaar.
 5. Energie-efficiëntiecertificaat: Categorie D of hoger voor woningen gebouwd na 31 december 2007; Categorie F of hoger voor eerdere constructies.

 

Daarnaast moeten de volgende documenten worden voorgelegd aan de betreffende gemeente:

 1. Verantwoordelijke verklaring van het begin van de activiteit van de commercialisering van toeristische verblijven in woningen.
 2. Documentatie over de woning.
 3. Plattegronden van de woning.
 4. Het aantal bedden voor de gasten moet worden aangegeven, wat niet meer mag zijn dan het aantal personen dat het pand wettelijk mag bewonen (zoals vastgelegd in de cédula de habitabilidad).
 5. Certificaat afgegeven door het gemeentehuis waarin wordt bevestigd dat de woning zich in de toeristische verhuurzone bevindt.

De aanvraag moet bevestigen dat de woning voldoet aan alle vereisten voor toeristische verhuur.

Zodra de aanvraag is ingevuld en de juiste vergoeding is betaald, wordt er een voorlopige vergunning afgegeven. De eenvoudige indiening van de aanvraag impliceert de verklaring van naleving van alle wettelijke vereisten voor verhuur, waardoor u onmiddellijk kunt beginnen met het verhuren van de woning in Spanje.

 

Vervolgens zullen de bevoegde autoriteiten een inspectie van de woning uitvoeren om te controleren of deze in overeenstemming is met de hierboven opgegeven informatie. In het geval van afwijkingen zal het onroerend goed uit het eigendomsregister geschrapt worden, waardoor het onroerend goed onmiddellijk niet meer in aanmerking komt voor enige activiteit met betrekking tot toeristische verhuur op Ibiza, Balearen.

 

De kosten voor het verkrijgen van zo’n vergunning voor toeristische verhuur op Ibiza bedragen momenteel 600 euro voor de aanvraag, plus de volgende vergoeding per beschikbaar bed in de accommodatie:

 

Número de camas Euros
1 4.300,00
2 8.643,00
3 13.029,40
4 17.459,70
5 21.934,30
6 26.453,70
7 31.018,20
8 35.628,40
9 40.284,70
10 44.987,50
11 49.737,40
12 54.534,80

Ter afsluiting willen wij nog vermelden dat woningen die al een vergunning voor toeristische verhuur hebben, hun geldigheid behouden en dat het niet nodig is om opnieuw een dergelijke vergunning aan te vragen.

Tot slot, en ter informatie, is er vanaf februari 2022 een moratorium van maximaal vier jaar ingesteld voor de bouw van nieuwe toeristische accommodaties, als gevolg waarvan alle aanvragen voor nieuwe vergunningen zijn tegengehouden.

Voor meer informatie over de Toeristische Verhuurvergunning in Spanje en hoe u erachter kunt komen of het huis dat u wilt kopen in aanmerking komt voor een dergelijke vergunning, aarzel dan niet om contact op te nemen met ons team van advocaten dat gespecialiseerd is in onroerend goed transacties in heel Spanje.

Welex, uw Nederlandstalig advocatenkantoor in Marbella, heeft het genoegen om u te informeren over de vermogensbelasting in Spanje.

 

De vermogensbelasting in Spanje (ook wel kapitaal-, aandelen- of fortuinbelasting genoemd) is een belasting die afzonderlijk wordt toegepast, niet op jaarlijkse inkomsten of transacties, maar op de persoonlijke bezittingen van elk individu, zoals bankdeposito’s, onroerend goed en pensioenfondsen. De berekening is gebaseerd op de totale waarde van deze activa van de belastingbetaler. In het geval van niet-residenten omvat de berekening alle activa die in Spanje worden aangehouden.

 

 

In 2008 werd de Spaanse vermogensbelasting uit het systeem verwijderd aangezien een bonificatie van 100% werd toegepast krachtens de wet 4/2008 gepubliceerd op 23 december. Maar dit duurde niet lang gezien de belasting tijdens economische crisis in 2011 tijdelijk weer werd ingevoerd en sindsdien jaarlijks is verlengd, ook opnieuw voor 2018 zoals is gepubliceerd in het Staatsblad op 4/7/18 door de wet 6/2018 van 3 juli.

 

De algemene regels van de vermogensbelasting in Spanje zijn als volgt in Spanje:

 

 • Op het moment van de berekening van de belasting dient u niet alleen rekening te houden met de activa en rechten, maar ook met de bijbehorende schulden en verplichtingen.
 • Om de waarde van de woning te berekenen, moet de belastingbetaler de hoogste van de volgende waardes in de aangifte optekenen: de fiscale waarde, de kadastrale waarde en de aankoopprijs.
 • De eerste 700.000 euro zijn vrijgesteld van belasting.

 

De Spaanse vermogensbelasting is jaarlijks verschuldigd op 31 december en de belastingaangifte moet zes maanden vóór het einde van juni van het jaar daarop worden ingediend en betaald.

 

De verplichting tot de belastingaangifte geldt voor alle belastingbetalers met een positief resultaat en ook voor belastingplichtigen van wie de bezittingen en rechten een waarde hebben van meer dan 2.000.000 euro, zelfs als hun belastingaangiften negatief zijn en ze daarom dus niet hoeven te betalen.

 

De vermogensbelasting is van toepassing in heel Spanje, hoewel elke autonome gemeenschap het vrijgestelde minimum, het belastingtarief, aftrekposten en bonificaties kan reguleren op voorwaarde dat ze compatibel zijn met de standaardwet.

 

De wet bepaalt twee soorten belastingplichtigen op basis van hun fiscale woonplaats in Spanje:

 

 1. Belastingplichtige door persoonlijke verplichting – van toepassing op inwoners van Spanje. Ze worden belast voor al hun bezittingen, ongeacht of deze zich in Spanje bevinden of niet, en de rechten die in Spanje of in het buitenland kunnen worden uitgeoefend.
 2. Belastingplichtige door zakelijke verplichting – van toepassing op alle niet-residenten in Spanje. Ze worden alleen belast over de activa in Spanje en over de rechten die in Spanje kunnen worden uitgeoefend.

 

Niet-residenten in de EU, IJsland en Noorwegen moesten de tarieven toepassen waar het grootste deel van hun vermogen zich bevond, maar deze bleken oneerlijk te zijn aangezien in sommige autonome gemeenschappen hogere tarieven gelden dan in andere, dus werd afgesproken dat deze inwoners kunnen kiezen tussen de staat of de autonome gemeenschap.

 

Schaal voor de vermogensbelasting in Spanje

 

Belastbaar bedrag in euro’s Te betalen bedrag in  euro’s Rest van de grondslag in euro’s Toepasselijk percentage
0.00 0.00 16.129.45 0.2
167.129.45 334.26 167.123.43 0.3
334.252.88 835.63 334.246.87 0.5
668.499.75 2.506.86 668.499.76 0.9
1.336.999.51 8.523.36 1.336.999.50 1.3
2.673.999.01 25.904.35 2.673.999.02 1.7
5.347.998.03 71.362.33 5.347.998.03 2.1
10.695.996.06 183.670.29 Vanaf voormeld bedrag 2.5

 

Neem nu contact op met ons Nederlandstalig advocatenkantoor in Marbella met gespecialiseerde accountants en advocaten onder één dak die uw eigen taal spreken!

Tijdens onze jarenlange ervaring hebben we al heel veel gezien in verband wat facturen betreft in Spanje. We willen in deze blog extra aandacht besteden aan de inhoud die een Spaanse factuur moet bevatten om aan de wettelijke vereisten te voldoen. We zullen u algemene informatie geven, u vertellen over de verschillende soorten facturen en nog enkele verdere kwesties die u zich zeker en vast al een keer heeft afgevraagd.

Wat is een factuur en wie is verplicht deze af te geven in Spanje?

Een factuur is een ontvangstbewijs waarin de informatie over de verkoop en aankoop moet worden weergegeven.

Om nog duidelijker te zijn: laten we het zo stellen, indien een bedrijf of natuurlijke persoon (de leverancier) een product verkoop of een dienst verleent aan een ander bedrijf of persoon (de cliënt) schrijft de wet voor dat een document moet worden opgesteld waarin deze transactie wordt weergegeven. Alle gegevens moeten worden vermeld, beschrijving van de verleende dienst of het verkochte product, de uitsplitsing van de toegepaste belasting, en het totaalbedrag van de factuur.

Er zijn verschillende soorten facturen. De meeste bekende zijn deze:

 • Gewone: de meest bekende, en die bijna altijd wordt gebruikt, gekend ook als volledige of normale factuur.
 • Samenvattende: omvat een groep facturen van een bepaalde periode.
 • Vereenvoudigde: dit kennen we allemaal als een ticket. Het is minder gedetailleerd dan de gewone factuur.
 • Factuur ter wijziging van een vorige: enkel en alleen indien een fout werd vermeld in reeds afgegeven facturen.

 

Algemene informatie die een factuur moet omvatten

In het begin van ons blog hebben we reeds verteld dat bepaalde informatie verplicht in een factuur moet worden vermeld om te voldoen aan de Spaanse wetgeving. Laten we daar even dieper op ingaan:

Een correcte gewone factuur moet de volgende informatie omvatten:

 • Een correcte serie voor facturering in Spanje: het kan zijn dat er verschillende series zijn in uw facturering, bijvoorbeeld als u verschillende vestigingen heeft in Spanje. Het is dus heel belangrijk om dit in de factuur duidelijk te maken.
 • Nummer van de factuur in Spanje: Binnen elke serie moet elke factuur een nummer omvatten in de juiste volgorde overeenkomstig de datum. Er kan nooit een sprong gemaakt worden van bijvoorbeeld factuur nummer vijf naar factuur nummer acht.
 • De datum van ieder factuur: De datum waarop de factuur wordt afgegeven moet vermeld worden.
 • Ook de datum waarop de dienst werd uitgevoerd of het product werd verkocht indien deze verschillend is dan de datum van afgifte.
 • Nu moeten ook de gegevens van de verkoper of dienstverlener op de factuur komen te staan: zoals naam, familienaam, naam vennootschap, fiscaal identificatienummer en fiscaal adres.
 • Het is ook nodig dat de gegevens van de cliënt vermeld worden: net dezelfde informatie als bij de verkoper of dienstverlener.
 • Een beschrijving van de transactie waarin duidelijk beschreven wordt welk soort product wordt verkocht of welke dienst wordt verleend, ook de prijs per eenheid, het aantal, en indien van toepassing, of er een korting of offerte op de overeengekomen prijs wordt toegepast.
 • Percentage en uitsplitsing van de BTW in Spanje: indien op een factuur verschillende soorten BTW moeten worden toegepast dient dit ook in de factuur duidelijk te zijn.
 • Indien de transactie niet onderhevig is aan de BTW, dient deze informatie in de factuur te worden vermeld, met een referentie naar de bepaling in de Richtlijn 2006/112/CE van 28 november.
 • Indien een natuurlijke persoon de factuur uitschrijft, moet ook een inhouding worden gemaakt voor de IRPF (inkomstenbelasting voor natuurlijke personen).

Ons advocatenkantoor kan u in ieder geval verder helpen bij uw facturering met ons team deskundige boekhouders alsook bij het afgeven van de desbetreffende facturen. Welex, uw deskundige boekhouder in Marbella, Malaga, Spanje

Het Welex team van advocaten en accountants in Spanje heeft het genoegen enkele regels te schrijven over de belastingregeling voor reisbureaus in Spanje.

 

 

BTW voor reisbureaus in Spanje

De reisbureaus in Spanje zijn onderworpen aan een speciale belastingregeling met betrekking tot de wijze van vaststelling van de belastbare grondslag voor de berekening van de verschuldigde BTW in Spanje.

Deze regeling is van toepassing op reisbureaus, touroperators en, in het algemeen, op elke professionele ondernemer in Spanje die aan de volgende voorwaarden voldoet:

– Zij handelen in eigen naam ten aanzien van reizigers.

– Het reisbureau in Spanje maakt gebruik van diensten of goederen die door andere ondernemers of beroepsbeoefenaren worden geleverd en geleverd.

De regeling is niet van toepassing wanneer gebruik wordt gemaakt van eigen vervoermiddelen of horecadiensten. Maar als op de reizen deels eigen en deels andermans middelen worden gebruikt, geldt deze bijzondere regeling alleen voor diensten die met andermans middelen worden verricht.

Accommodatie- of vervoersdiensten die gezamenlijk of afzonderlijk en eventueel ook met andere aanvullende diensten worden verstrekt, worden als reizen beschouwd.

Btw in Spanje van een reisbureau.

– BTW in Spanje op diensten:

Er is geen verplichting om de BTW afzonderlijk op de factuur in Spanje te vermelden, deze wordt geacht in de prijs te zijn inbegrepen en zal dus niet aftrekbaar zijn voor de klant.  Maar vanaf 1 januari 2015 is het mogelijk om, als de zakelijke klant daarom vraagt, te kiezen voor de algemene BTW regeling in Spanje.

 

De maatstaf van heffing is dan de brutomarge van het reisbureau.

Btw aftrekbaar bij aankoop van diensten?

Spaanse BTW bij aankoop van diensten is niet aftrekbaar wanneer het gaat om aankopen van goederen en diensten ten behoeve van de reis die de reiziger rechtstreeks ten goede komen.

De rest van de BTW in Spanje is aftrekbaar.

 

– Vrijgestelde handelingen:

 • Transacties zijn vrijgesteld van btw wanneer de leveringen of diensten buiten de Europese Unie plaatsvinden.
 • Wanneer de reis plaatsvindt in verschillende landen, binnen en buiten de Unie, is alleen het gedeelte van de reis dat plaatsvindt in de derde landen vrijgesteld naar rato van de in elk van deze landen gemaakte kosten.

– Factureringsplicht in Spanje:

Ondernemers en beroepsbeoefenaren die onder deze bijzondere regeling vallen, zijn niet verplicht het in rekening gebrachte bedrag afzonderlijk op de factuur te vermelden; het wordt geacht in de prijs te zijn begrepen.

Op de factuur moet worden vermeld: “speciale regeling voor reisbureaus” – “régimen especial de las agencia de viajes”.

 

– Wanneer kan in Spanje de algemene regeling worden toegepast in plaats van deze bijzondere regeling?

Vanaf 1 januari 2015 kan voor elke transactie worden gekozen voor de algemene belastingregeling wanneer de ontvanger van de dienst een ondernemer of een beroepsbeoefenaar is die recht heeft op aftrek of teruggaaf van btw.

De keuze moet schriftelijk aan de ontvanger worden meegedeeld vóór of op het moment dat de diensten worden verricht, hoewel de keuze wordt geacht te zijn gemaakt wanneer de uitgereikte factuur niet de woorden “bijzondere regeling van reisbureaus” – “régimen especial de las agencia de viajes” – bevat.

– Hoe wordt de belastinggrondslag in Spanje bepaald?

De belastbare grondslag in Spanje is de brutomarge van het reisbureau.

Vanaf 1 januari 2015 wordt de belastinggrondslag per transactie bepaald.

Belastinggrondslag = Prijs van de reis (exclusief btw) – Aankopen van goederen en diensten ten behoeve van de klant (inclusief belasting).

 

Lees hier verder.

 

Als u advies nodig heeft over de belastingregeling voor reisbureaus in Spanje, of als u fiscaal of juridisch advies nodig heeft, aarzel dan niet om contact op te nemen met het Welex-team van advocaten en accountants in Spanje.

 

Welex, een advocaten- en economistenkantoor in Spanje, heeft het genoegen een paar regels te schrijven om de afsluiting van de boekhouding in Spanje

Na het begin van een nieuw jaar is het normaal om vanaf nul te willen starten. Helaas gaat dat bij de boekhouding in Spanje wat anders. Hoewel het fiscaal jaar eindigt op 31 december kunnen we pas in juli (met de vennootschapsbelasting) het voorgaande jaar helemaal afsluiten.

 

Income tax for non residents in Spain

 

In het algemeen kan gezegd worden dat de afsluiting bij de boekhouding en dus de fiscale fase bestaat uit drie etappes die redelijk complex zijn en nauwkeurig moeten worden uitgevoerd, met name:

 1. Afsluiting van de boekhouding in Spanje
 2. Het indienen van de Spaanse jaarrekeningen en documenten bij het Handelsregister
 3. Het indienen van de vennootschapsbelasting in Spanje

 De boekhouding in Spanje wordt afgesloten op 31 december (uitgezonderd in bijzondere gevallen). Dit kan later zijn of gewijzigd worden, maar mag nooit later zijn dan de periode voor het indienen van de jaarrekeningen en documenten (april van het volgende jaar). Theoretisch gezien wordt via de afsluiting van de boekhouding de stand van zaken verkregen inzake de winst of het verlies van een vennootschap maar in de praktijk is het een etappe waarin alles wordt nagekeken, er eventuele fouten worden vastgesteld en verbeterd.

Als u geïnteresseerd bent in meer informatie, klik dan hier.

Andere interessante artikelen

De laatste jaren is de toeristische verhuur in Spanje sterk toegenomen. Als eigenaar van een woning in Andalusië kunt u deze als toeristische accommodatie te huur aanbieden door deze op de markt te brengen of te promoten via toeristische kanalen, zoals makelaarskantoren, bemiddelingsbedrijven of digitale kanalen voor boekingsbeheer.

Er zijn echter een aantal conflicten bij het verhuren van uw woning voor toeristische doeleinden in Spanje.

Lees hier verder om meer te weten te komen over de conflicten die kunnen ontstaan vanuit de gemeenschap van buren.

 

Als u eigenaar bent van een stuk grond in Spanje en een beroep wilt doen op een aannemer om de bouw uit te voeren, moet u naast de kosten voor de bouw op het perceel ook rekening houden met een aantal andere kosten.

Het is gebruikelijk dat andere kosten die kunnen ontstaan, zoals machinevergunningen, elektriciteits- en waterverbruik, en alle andere kosten die kunnen ontstaan als gevolg van de materiële uitvoering van de werken, door de bouwer worden betaald.

Klik hier om meer te lezen! Indien u persoonlijk advies wenst, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.

Belastingverlagingen in Andalusië!

Op 27 april jongstleden kondigde de Junta de Andalucía reeds deze verlagingen van de overdrachtsbelasting en het zegelrecht aan met een exclusieve looptijd tot 31 december 2021.
Nu het Andalusische parlement een nieuwe wet heeft goedgekeurd, zal deze situatie voor onbepaalde tijd blijven bestaan.

Lees verder om te weten te komen hoeveel u vanaf nu zult besparen!

Aarzel niet om contact op te nemen met ons professionele team van accountants in Spanje om al uw twijfels over de Spaanse belastingen op te lossen!

 

Belastingverlagingen in Andalusië

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.

ACEPTAR
Aviso de cookies