Het beste boekhoudkundig en fiscaal advies in Marbella, Costa del Sol, Spanje

Marbella, Spanje. Het is bijna middag en verschillende cliënten met verschillende nationaliteiten wachten op hun afspraak met het prestigieuze adviesbureau Welex in Calle Ramón Gómez de la Serna 23.

Sara Duarte, accountant in Marbella, laat ons weten dat vanuit Welex, advocaten en economen in Marbella hun cliënten van alle nationaliteiten advies krijgen naar aanleiding van hun vragen. “Wij begeleiden en oriënteren hen ten aanzien van hun zorgen over onroerend goed, sociale zekerheid, pensioen, economische activiteit; onze diensten zijn zeer breed: van juridisch, fiscaal, economisch tot natuurlijk boekhoudkundig advies, wat zeer belangrijk is”, benadrukt deze expert.

Het dienstenaanbod van Welex, uw accountancy kantoor in Marbella, is integraal: van de oprichting tot het faillissement van een bedrijf in Spanje, registratie als zelfstandige, de boekhouding van vennootschappen die op Spaans grondgebied gevestigd zijn, het toezicht op de financiële gezondheid van zowel personen als bedrijven, met al hun inkomsten en uitgaven, het opstellen van alle documentatie die bij de Spaanse belastingdienst moet worden ingediend, van standaard formulieren tot kwartaal- en jaarverslagen met alle jaarlijkse verplichtingen en de vereiste bestanden en bewijzen.

Samenvattend: onze economen bieden boekhoudkundige dienstverlening, fiscale vertegenwoordiging, diensten om te kunnen voldoen aan de Spaanse fiscale, boekhoudkundige en handelsregelgeving en juridische diensten met advocaten die zich bezighouden met civiele, strafrechtelijke en aan vastgoed gerelateerde zaken.

Ten eerste, legt de accountant in Marbella van Welex uit, is het zaak om de omstandigheden waarin iemand zich bevindt vast te stellen: 

“Als je een fiscaal ingezetene bent zonder enige economische activiteit, bijvoorbeeld in het geval van gepensioneerden is dat de grote tegenstrijdigheid; een ander dilemma is gerelateerd aan het feit dat ze hier wonen en wij adviseren hen hoe ze ingezetenen kunnen worden en hoe ze kunnen overgaan tot naturalisatie in Spanje.”

Volgens de wet zou u dan fiscaal ingezetene moeten zijn als u meer dan 183 dagen per jaar in Spanje woont. Komt u daarentegen maar af en toe, zeg 3 maanden in de winter en een paar maanden in de zomer, dan moet u worden belast in uw land van herkomst. Maar als u in Spanje eigenaar bent van een woning dan wordt in Spanje ook uw inkomen als niet-ingezetene belast. 

Het komt erop neer dat een gepensioneerde met een andere nationaliteit die in Spanje woont, belasting moet betalen over zijn pensioen en over alle andere activa die hij in Spanje bezit heeft als hij fiscaal ingezetene is.

De laatste tijd is er een opmerkelijke toestroom van Britten die op zoek zijn naar informatie over hoe Brexit hun persoonlijke leven zou kunnen beïnvloeden, velen bezitten een eerste en ook een tweede huis in Marbella of in andere steden aan de Costa del Sol.

Niet alle gepensioneerden zijn bezorgd dat het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie (EU) uiteindelijk de belastinggrondslag van hun pensioen zal veranderen; sommigen zijn zelfs zelfstandigen, hebben hun gezin en kinderen op Spaanse scholen ingeschreven; anderen hebben bedrijven opgericht die deel uitmaken van hun dagelijks leven.

Sinds het Brexitreferendum op 23 juni 2016, waarin een meerderheid van de kiezers zich uitsprak ten gunste van het vertrek van de eilandnatie uit het Europese blok, is dit alles een hoofdpijndossier geworden.

Spanje vormt hierop geen uitzondering, aangezien er 240.785 Britten wonen, waarvan velen op de eilanden en langs de kusten.

Alleen al in Málaga stonden er op 1 januari 2019, 47.193 Britten geregistreerd. In de gehele provincie is hun aanwezigheid omvangrijk.

Ze zijn in verwarring, zegt Sara Duarte, dus ze vragen “ons advies” om hen grondig uit te leggen of ze nou ingezetene of niet-ingezetene zijn. En welke verplichtingen ze moeten nakomen om problemen te voorkomen.

In dit verband wijst Duarte erop dat het scenario voor de Britten zou kunnen veranderen, afhankelijk van het feit of er een Brexit is (de nieuwe vertrekdatum is gepland voor 31 januari 2020) en of zij momenteel als niet-ingezetenen of als ingezetenen van de EU belasting betalen, kunnen zij 19 procent belasting betalen als de Brexit eenmaal een feit is, of tot 24 procent bij een Brexit zonder enige overeenkomst.

Een andere vraag die Welex, uw deskundige boekhouder in Marbella, Malaga, Costa del Sol, vaak beantwoordt, houdt verband met de nieuwe status van de Britten: hoe ze Spanje zullen binnenkomen, aangezien ze een visum nodig zullen hebben omdat ze geen ingezetenen van de EU meer zullen zijn.

Alle Europese overheden zijn aan het onderzoeken hoe ze de dag na de Brexit zullen kunnen functioneren, niet alleen ten aanzien van exporteurs en importeurs, maar ook ten behoeve van investeerders en de burger zelf die zijn pensioen wil krijgen, medische zorg wil ontvangen of wil gaan studeren of werken.

Daarom is het belangrijk om eerst samen met de klant die Welex benadert, zowel met de Britse als met andere nationaliteiten, te bepalen wat hun persoonlijke situatie in Spanje is, en van daaruit “een op maat gemaakt pakket” samen te stellen van acties en diensten die het gerenommeerde adviesbureau van Marbella biedt.

In het algemeen gesproken word je geacht ingezetene van Spanje te zijn wanneer een van de volgende omstandigheden van toepassing is: je hebt meer dan 183 dagen op Spaans grondgebied doorgebracht, je belangrijkste basis van activiteit of economisch belang bevindt zich in Spanje, of je echtgenoot, van wie je niet wettelijk gescheiden bent, en je minderjarige kinderen die jij onderhoudt, wonen op Spaans grondgebied.

Veel mensen staan niet geregistreerd in Spanje maar wonen er feitelijk wel; ze zijn hier echt niet als toerist maar om te wonen. Zij moeten zich inschrijven als ingezetene. We krijgen klanten die gepensioneerd zijn en in Spanje wonen in hun tweede huis maar in de praktijk hier het hele jaar doorbrengen. Hun adviseren wij om problemen te voorkomen en te voldoen aan de vereisten van ingezetene.

Je bent ten aanzien van de Spaanse belastingen een niet-ingezetene als je toerist bent of wanneer je voor een periode van minder dan zes maanden in Spanje verblijft.

“Het moet duidelijk zijn”, benadruk Duarte om verwarring te voorkomen, dat iedereen die onroerend goed in Spanje bezit, of je nou Brits, Europees of Amerikaans bent of een andere nationaliteit hebt, «jaarlijks belasting moet betalen.»

«Bent u niet-ingezetene in Spanje met een vermogen van meer dan 700.000 euro, dan is uw belastingtarief afhankelijk van de waarde van het onroerend goed. Veel buitenlanders weten dat niet en momenteel heeft de Spaanse belastingdienst veel meer inzicht, ook in de tegoeden van buitenlanders bij Spaanse banken”, aldus Duarte. En in dit geval zijn ze verplicht om de jaarlijkse vermogensverklaring te overleggen en belasting te betalen over dat deel van hun bezit dat zich op Spaans grondgebied bevindt. 

De afgelopen jaren verzoeken de kredietinstellingen in Spanje hun klanten om de herkomst aan te tonen van hun stortingen bij de verschillende banken; er wordt speciaal gelet op rekeningen die zijn geopend door buitenlanders die ook internationale overschrijvingen ontvangen.

Dit gebeurt, zegt de belasting- en boekhoudspecialiste, dus het is relevant om te vermelden dat zij als ingezetenen hier in Spanje, vaak onroerend goed bezitten of bankrekeningen of andere inkomsten hebben in hun land van herkomst of een ander land, wat impliceert dat «zij over alles in Spanje belasting moeten betalen, omdat zij voor de belasting hier ingezetene zijn.»

Het definiëren van de economische activiteit die een persoon verricht of gaat verrichten is van groot belang voor de fiscale categorie, aftrekposten, te betalen belastingen, de in te dienen aangiften en het tijdig voldoen aan de wet.

Welex, uw deskundige boekhouder in Marbella en belastingadviseur in Spanje, heeft uitgebreide ervaring op dit gebied door zijn brede scala aan mogelijkheden voor zeer persoonlijke aandacht, in een tijd waarin het aantal zelfstandigen toeneemt en er steeds meer bedrijven worden opgericht; de meest voorkomende vennootschapsvorm in Spanje is een naamloze vennootschap (sociedad limitada of SL).

«Eerst en vooral wordt bepaald welke rechtsvorm voor onze klant geschikt is al naar gelang de activiteit die hij zal verrichten. Het eenvoudigste is om te handelen in eigen naam als natuurlijk persoon binnen de bijzondere regeling zelfstandigen en/of misschien is hij geïnteresseerd in het verrichten van de activiteit namens een bedrijf en dat hangt af van een reeks factoren: als er ook werknemers komen, zal diegene een ruimte huren of gewoon de activiteit zelf uitvoeren», licht Duarte toe.

Als zelfstandige bewandel je een gemakkelijkere weg. Die voert je langs de registratie als zelfstandige; het enige wat je dan moet doen is de verklaring van fysieke personen indienen: «Volgens de Spaanse unie van zelfstandigen (UATAE) wordt het jaar 2019 afgesloten met 75.000 nieuwe zelfstandigen, wat betekent dat de speciale regeling zelfstandigen (RETA) groeit tot 3.254.663 belastingplichtigen, het hoogste cijfer in de afgelopen tien jaar.

Dat klopt, het heeft zijn voors en tegens. Vanwege de kwestie van verantwoordelijkheid en de verplichtingen werken de meeste mensen liever voor een ander, maar tegenwoordig zijn er veel mensen die, om het hoofd boven water te houden, besluiten hun eigen bedrijf op te zetten onder hun eigen rechtspersoonlijkheid. Er moet rekening mee worden gehouden dat de activiteit van een zelfstandige bij zijn jaarlijkse aangifte inkomstenbelasting wordt belast in treden van 0% tot 45%.

Van de verkregen inkomsten. Het gaat in stappen: tot 12.000 euro per jaar bijvoorbeeld word je belast met 19%; boven de 60.000 euro per jaar voor 45%. Zo heeft elke trede een specifiek belastingpercentage.

Er zijn bepaalde regels waaraan u zich moet houden om in Spanje onder de bijzondere regeling zelfstandigen te kunnen vallen, net zoals een bedrijf een boekhouding moet voeren en zijn inkomsten en uitgaven moet controleren om aan al zijn verplichtingen tegenover de belastingdienst te kunnen voldoen.

«We hebben zelfstandigen die in andere Europese landen woonden en die geen fiscaal ingezetene waren in Spanje en die na hun emigratie naar Spanje fiscaal ingezetene zijn geworden. In zo’n geval vertellen we waarover je allemaal moet beschikken zoals het meest basale, het identificatienummer voor buitenlanders (NIE), dat ze zich moeten inschrijven bij de Spaanse sociale zekerheid (Seguridad Social), en bij de belastingen en om hun inkomsten en uitgaven bij te houden. Bovendien informeren we hen ook over welke uitgaven aftrekbaar zijn in het kader van hun inkomstenbelasting en welke niet», zegt Duarte.

Daarnaast kun je ook de weg bewandelen van de naamloze vennootschap, in Spanje bekend als «sociedad limitada» omdat deze de aansprakelijkheid van de vennoot beperkt tot het ingebrachte kapitaal zoals wettelijk bepaald.

Spanje heeft een grote ondernemerstraditie, het initiatief om een bedrijf op te richten is fundamenteel, maar ook biedt het land zelf veel mogelijkheden om een zakelijk netwerk op te zetten.

Bij Welex, uw advocaat en econoom in Marbella, doen we alles voor onze klanten, we begeleiden ze vanaf de eerste stap om te voldoen aan alle fiscale vereisten. Eerst moeten we bepalen wie de partners zijn in de onderneming (de vennoten); wie de bestuurder van het bedrijf wordt, het bedrijfsdoel, het adres, de activiteit die het bedrijf zal uitvoeren en hoe het zal worden genoemd.

Voor de gekozen naam moet een certificaat worden aangevraagd bij het centrale handelsregister door vijf mogelijke namen op te geven. Dit centrale register geeft vervolgens aan of het deze namen weigert of accepteert. Met alle vereiste documenten en het certificaat van het centrale register, ondertekent de enige vennoot (of ondertekenen de vennoten) de akte van oprichting voor een notaris die de oprichting formaliseert en zodra de vennootschap is ingeschreven in het handelsregister, is de vennootschap opgericht.

Andere belangrijke stappen, zegt Duarte, uw deskundige boekhouder in Marbella, betreffen de inschrijving van de onderneming na de oprichting in het handelsregister, wat ongeveer vier weken duurt; dan moet het definitieve fiscale identificatienummer (CIF) worden verkregen van de belastingdienst.

«Andere kleinere stappen zijn het registreren bij de belastingdienst van het overeenkomstige formulier 036 met vermelding van zowel de activiteit van het bedrijf als de fiscale verplichtingen en als het bedrijf werknemers zal hebben, moet het worden geregistreerd en een nummer krijgen van de sociale verzekeringen. Eenmaal ingeschreven kan het echte werk beginnen», zegt ze met overtuiging.

We hebben het over een gang van zaken die zo’n twee maanden in beslag neemt …

Min of meer ja. Bovendien is het noodzakelijk om zich te registreren bij de belastingdienst om de digitale handtekening van de onderneming te kunnen verkrijgen waarmee je online toegang krijgt tot alle formulieren die je moet indienen.

Heffingen en verplichtingen van de belastingdienst in Spanje

Wat betreft de driemaandelijkse belastingen die door bedrijven worden betaald, merkt Duarte op dat er ten aanzien van de omzetbelasting (IVA) drie categorieën zijn: 4% is het superverlaagde tarief, voor producten die in de eerste levensbehoefte voorzien; vervolgens is er het verlaagde belastingtarief van 10% voor levensmiddelen die niet zijn opgenomen in de vorige categorie, de verkoop van nieuwbouwwoningen en andere; en ten slotte is er het tarief van 21%, de meest algemene btw. De btw-aangifte wordt elk kwartaal ingediend, hoewel er grote bedrijven zijn die dat maandelijks doen.

Een naamloze vennootschap is verplicht om elk jaar, zes maanden en 25 dagen na het einde van de belastingperiode -normaal gesproken vóór 25 juli van het volgende jaar- de vennootschapsbelasting in Spanje aan te vragen om inkomsten, uitgaven, winst en verlies te aan te geven. Over het algemeen is het belastingtarief 25 procent.

«Daarnaast moet er een voorschot op de vennootschapsbelasting worden betaald zodra er winst gemaakt wordt. Deze bedrijven zijn verplicht om deelbetalingen te doen in het volgende belastingjaar … het gaat om drie betalingen per jaar die in de eerste 20 dagen van april, oktober en december verschuldigd zijn. Als er winst is gemaakt in juli, wanneer de belasting wordt ingediend, is dat normaal gesproken 18% van de belastbare basis, maar het zal afhangen van de gekozen vorm», zegt Duarte.

Dan zijn er de jaarverslagen, waarbij we het befaamde model 347 zeker moeten noemen. De deskundige boekhoudkundig adviseur in Marbella van Welex, geeft aan dat dit een belangrijke vereiste is die niet veronachtzaamd mag worden.

«Onze ervaring is dat dit niet serieus genoeg wordt genomen, terwijl het zeer belangrijk is dat dit juist wordt afgehandeld. Het betreft een informatieve aangifte en geen fiscale betaling; het is een informatieve aangifte waar de belastingdienst goed naar kijkt omdat het een formulier is dat zowel door het bedrijf wordt ingediend als door zijn leveranciers en klanten. Wat de belastingdienst doet is de aangifte van de klant vergelijken met die van de leveranciers en vice versa … alles moet passen en als er sprake is van een discrepantie klopt de belastingdienst aan je deur. Dus er moet wel degelijk bijzondere zorg worden besteed aan dit model», geeft Duarte aan.

Welex, uw meertalige advocaat en econoom in Marbella, controleert voor haar cliënten normaal gesproken deze bedragen, niet alleen de boekhouding. Soms ontbreken er namelijk facturen doordat cliënten die niet hebben verstuurd. Wat dit uitstekende gespecialiseerde adviesbureau doet, is bij haar netwerk van cliënten en leveranciers controleren of alle facturen die zij declareren overeenkomen met de cijfers van hun cliënten.

Een andere belasting om rekening mee te houden is de vermogensbelasting, Duarte zegt dat zowel de fiscaal ingezetenen als de niet-ingezetenen hiervoor aangifte moeten doen en dat niet-ingezetenen al hun bezittingen in Spanje moeten opgeven: onroerend goed, bankrekeningen … al hun activa in Spanje … en als die meer dan 700.000 euro bedragen dan zijn zij verplicht de aangifte vermogensbelasting in te dienen.

Voor ingezetenen is het vermogen alles wat zij wereldwijd bezitten. Het van toepassing zijnde belastingtarief verschilt per autonome deelregio; Malaga en Marbella zijn afhankelijk van de Junta de Andalucia en die hanteert een schaal van 0% tot 3,03% vanaf 700.000 euro.

Dan is er de boekhoudkundige afsluiting. Zodra een boekjaar voorbij is gaat Welex over tot het afsluiten van de boeken, wat een grote klus is maar die perfect wordt afgehandeld door het eersteklas professionele team van Welex.

En ze doen het met zuivere en zorgvuldige verantwoordelijkheid, het adviesbureau uit Marbella heeft een controleblad waarmee bij elk bedrijf gecontroleerd wordt of de boekhouding kloppend is.

Op deze wijze wordt gecontroleerd of alle belastingen op tijd en op de juiste wijze worden ingediend, of alles is verantwoord, of de aangiften correct zijn en de juiste aftrekposten opgevoerd. Alles wordt geverifieerd zodat er geen fouten worden gemaakt. De door Welex aangeboden diensten zijn zeer professioneel en accuraat.

«We willen dat alles in orde is, het is voor ons belangrijk dat onze klanten zich zeker, beschermd en goed geadviseerd voelen. Als alles in orde is, kunnen boetes en problemen met de belastingdienst vermeden worden», stelt Duarte.

Professionele dienstverlening is essentieel, vooral wanneer u een buitenlander bent die zich in een ander land wil vestigen, maar ook voor ingezetenen die een economische activiteit willen verrichten. 

Welex advocaten en economen in Marbella bieden een relatief voordeel dankzij hun juridische, boekhoudkundige, fiscale en economische adviesdiensten in verschillende talen, niet alleen in het Spaans, maar ook in het Engels, Nederlands, Frans, Portugees en Duits. 

Zoals het prestigieuze bedrijf stelt, is het in Spanje belangrijk om geen problemen te krijgen met de belastingdienst, het is zaak om te voldoen aan alle geldende regelgeving. Voorkomen is beter dan genezen …

Aarzel niet om contact op te nemen met dit kantoor van advocaten en economen in Marbella, in het hart van de Spaanse Costa del Sol, voor alle advies van fiscale, boekhoudkundige, commerciële en juridische aard.

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.

ACEPTAR
Aviso de cookies