Entradas

Welex, een bedrijf van advocaten en economen in Spanje, legt in dit artikel alles uit wat u moet weten over toeristische verhuurvergunningen in Ibiza, Spanje.

 

Als u overweegt om een woning te kopen op Ibiza met de bedoeling om deze te verhuren aan toeristen, nodigen wij u uit om onze blog te lezen. Het verkrijgen van een Toeristenverhuurvergunning op Ibiza is geen eenvoudig proces en niet alle eigendommen komen in aanmerking.

 

Ten eerste is het cruciaal om te begrijpen dat een vakantieverhuur betrekking heeft op periodes van minder dan 30 dagen. Als u een woning voor minder dan 30 dagen wilt verhuren, moet u een Toeristenverhuurvergunning aanvragen. Welex, een bedrijf van advocaten en economen aan de Costa del Sol, is er om al uw vragen te beantwoorden.

De Toeristische Verhuurvergunning in Spanje is een vergunning die door de overheid wordt verleend, zodat eigenaars hun eigendommen voor toeristische doeleinden kunnen gebruiken. Elke autonome gemeenschap heeft zijn eigen regelgeving, en in deze blog zullen we gedetailleerd uiteenzetten welke eigendommen de vergunning kunnen krijgen en welke stappen u moet volgen in Ibiza, Spanje.

 

Het is belangrijk om te weten dat niet alle huizen op Ibiza dit certificaat kunnen krijgen. Alleen vrijstaande huizen komen in aanmerking om een aanvraag in te dienen. Het verkrijgen van de vergunning is echter geen garantie voor goedkeuring, aangezien de administratie elk geval afzonderlijk zal analyseren.

 

Hieronder vindt u een niet-uitputtende lijst van minimumvereisten waaraan woningen moeten voldoen om een Toeristische Verhuurvergunning te verkrijgen op Ibiza, Spanje:

 1. Woonverguning.
 2. Locatie in toeristische zone.
 3. Geschiedenis zonder ernstige sancties.
 4. Ouderdom van het eigendom: Minimaal 5 jaar.
 5. Energie-efficiëntiecertificaat: Categorie D of hoger voor woningen gebouwd na 31 december 2007; Categorie F of hoger voor eerdere constructies.

 

Daarnaast moeten de volgende documenten worden voorgelegd aan de betreffende gemeente:

 1. Verantwoordelijke verklaring van het begin van de activiteit van de commercialisering van toeristische verblijven in woningen.
 2. Documentatie over de woning.
 3. Plattegronden van de woning.
 4. Het aantal bedden voor de gasten moet worden aangegeven, wat niet meer mag zijn dan het aantal personen dat het pand wettelijk mag bewonen (zoals vastgelegd in de cédula de habitabilidad).
 5. Certificaat afgegeven door het gemeentehuis waarin wordt bevestigd dat de woning zich in de toeristische verhuurzone bevindt.

De aanvraag moet bevestigen dat de woning voldoet aan alle vereisten voor toeristische verhuur.

Zodra de aanvraag is ingevuld en de juiste vergoeding is betaald, wordt er een voorlopige vergunning afgegeven. De eenvoudige indiening van de aanvraag impliceert de verklaring van naleving van alle wettelijke vereisten voor verhuur, waardoor u onmiddellijk kunt beginnen met het verhuren van de woning in Spanje.

 

Vervolgens zullen de bevoegde autoriteiten een inspectie van de woning uitvoeren om te controleren of deze in overeenstemming is met de hierboven opgegeven informatie. In het geval van afwijkingen zal het onroerend goed uit het eigendomsregister geschrapt worden, waardoor het onroerend goed onmiddellijk niet meer in aanmerking komt voor enige activiteit met betrekking tot toeristische verhuur op Ibiza, Balearen.

 

De kosten voor het verkrijgen van zo’n vergunning voor toeristische verhuur op Ibiza bedragen momenteel 600 euro voor de aanvraag, plus de volgende vergoeding per beschikbaar bed in de accommodatie:

 

Número de camas Euros
1 4.300,00
2 8.643,00
3 13.029,40
4 17.459,70
5 21.934,30
6 26.453,70
7 31.018,20
8 35.628,40
9 40.284,70
10 44.987,50
11 49.737,40
12 54.534,80

Ter afsluiting willen wij nog vermelden dat woningen die al een vergunning voor toeristische verhuur hebben, hun geldigheid behouden en dat het niet nodig is om opnieuw een dergelijke vergunning aan te vragen.

Tot slot, en ter informatie, is er vanaf februari 2022 een moratorium van maximaal vier jaar ingesteld voor de bouw van nieuwe toeristische accommodaties, als gevolg waarvan alle aanvragen voor nieuwe vergunningen zijn tegengehouden.

Voor meer informatie over de Toeristische Verhuurvergunning in Spanje en hoe u erachter kunt komen of het huis dat u wilt kopen in aanmerking komt voor een dergelijke vergunning, aarzel dan niet om contact op te nemen met ons team van advocaten dat gespecialiseerd is in onroerend goed transacties in heel Spanje.

Welex, uw Nederlandstalig advocatenkantoor in Marbella, heeft het genoegen om u te informeren over de vermogensbelasting in Spanje.

 

De vermogensbelasting in Spanje (ook wel kapitaal-, aandelen- of fortuinbelasting genoemd) is een belasting die afzonderlijk wordt toegepast, niet op jaarlijkse inkomsten of transacties, maar op de persoonlijke bezittingen van elk individu, zoals bankdeposito’s, onroerend goed en pensioenfondsen. De berekening is gebaseerd op de totale waarde van deze activa van de belastingbetaler. In het geval van niet-residenten omvat de berekening alle activa die in Spanje worden aangehouden.

 

 

In 2008 werd de Spaanse vermogensbelasting uit het systeem verwijderd aangezien een bonificatie van 100% werd toegepast krachtens de wet 4/2008 gepubliceerd op 23 december. Maar dit duurde niet lang gezien de belasting tijdens economische crisis in 2011 tijdelijk weer werd ingevoerd en sindsdien jaarlijks is verlengd, ook opnieuw voor 2018 zoals is gepubliceerd in het Staatsblad op 4/7/18 door de wet 6/2018 van 3 juli.

 

De algemene regels van de vermogensbelasting in Spanje zijn als volgt in Spanje:

 

 • Op het moment van de berekening van de belasting dient u niet alleen rekening te houden met de activa en rechten, maar ook met de bijbehorende schulden en verplichtingen.
 • Om de waarde van de woning te berekenen, moet de belastingbetaler de hoogste van de volgende waardes in de aangifte optekenen: de fiscale waarde, de kadastrale waarde en de aankoopprijs.
 • De eerste 700.000 euro zijn vrijgesteld van belasting.

 

De Spaanse vermogensbelasting is jaarlijks verschuldigd op 31 december en de belastingaangifte moet zes maanden vóór het einde van juni van het jaar daarop worden ingediend en betaald.

 

De verplichting tot de belastingaangifte geldt voor alle belastingbetalers met een positief resultaat en ook voor belastingplichtigen van wie de bezittingen en rechten een waarde hebben van meer dan 2.000.000 euro, zelfs als hun belastingaangiften negatief zijn en ze daarom dus niet hoeven te betalen.

 

De vermogensbelasting is van toepassing in heel Spanje, hoewel elke autonome gemeenschap het vrijgestelde minimum, het belastingtarief, aftrekposten en bonificaties kan reguleren op voorwaarde dat ze compatibel zijn met de standaardwet.

 

De wet bepaalt twee soorten belastingplichtigen op basis van hun fiscale woonplaats in Spanje:

 

 1. Belastingplichtige door persoonlijke verplichting – van toepassing op inwoners van Spanje. Ze worden belast voor al hun bezittingen, ongeacht of deze zich in Spanje bevinden of niet, en de rechten die in Spanje of in het buitenland kunnen worden uitgeoefend.
 2. Belastingplichtige door zakelijke verplichting – van toepassing op alle niet-residenten in Spanje. Ze worden alleen belast over de activa in Spanje en over de rechten die in Spanje kunnen worden uitgeoefend.

 

Niet-residenten in de EU, IJsland en Noorwegen moesten de tarieven toepassen waar het grootste deel van hun vermogen zich bevond, maar deze bleken oneerlijk te zijn aangezien in sommige autonome gemeenschappen hogere tarieven gelden dan in andere, dus werd afgesproken dat deze inwoners kunnen kiezen tussen de staat of de autonome gemeenschap.

 

Schaal voor de vermogensbelasting in Spanje

 

Belastbaar bedrag in euro’s Te betalen bedrag in  euro’s Rest van de grondslag in euro’s Toepasselijk percentage
0.00 0.00 16.129.45 0.2
167.129.45 334.26 167.123.43 0.3
334.252.88 835.63 334.246.87 0.5
668.499.75 2.506.86 668.499.76 0.9
1.336.999.51 8.523.36 1.336.999.50 1.3
2.673.999.01 25.904.35 2.673.999.02 1.7
5.347.998.03 71.362.33 5.347.998.03 2.1
10.695.996.06 183.670.29 Vanaf voormeld bedrag 2.5

 

Neem nu contact op met ons Nederlandstalig advocatenkantoor in Marbella met gespecialiseerde accountants en advocaten onder één dak die uw eigen taal spreken!

Tegenwoordig is het hebben van een digitaal certificaat in Spanje een belangrijke zaak.

In Welex willen we u het beste juridisch advies geven aan costa del Sol, omdat we ons bewust zijn van de twijfels die het verkrijgen van een Digitaal Certificaat met zich mee kan brengen.

Om deze reden hebben we een snelle en gemakkelijke manier gecreëerd om die vragen te beantwoorden.

Digitaal certificaat spanje

 

Voor meer informatie over dat onderwerp, bezoek onze publicatie.

Het zal een plezier zijn, voor ons advocatenkantoor in Marbella, al al uw vragen over de Spaanse wet op te lossen.

Neem nú contact op met onze juridisch adviseurs.

Heeft u vragen over de nieuwe wijziging van de Huurwet in Spanje?

Bij Welex, uw advocatenkantoor in Marbella, hebben we een eenvoudige visie opgesteld van de huidige stand van zaken in dit juridische aspect in Spanje.

wijzigingen van de huurwet in Spanje

 

Voor meer gedetailleerde informatie over dit onderwerp, nodigen wij u uit om ons bericht te lezen.

Ook zullen onze advocaten in Marbella in staat zijn om alle zaken met betrekking tot de boekhouding in Spanje in een recordtijd op te lossen.

Ook bij Welex werken we onvermoeibaar om u het beste juridisch advies van de Costa del Sol te bieden, dus aarzel niet om contact op te nemen met het kantoor over eventuele kwesties met betrekking tot de wet in Spanje

 

Wil je weten hoe de fiscaliteit met betrekking tot winsten uit de kerstloterij in Spanje werkt? Welex, uw belastingconsulent in Marbella schrijft met plezier enkele regels over dit onderwerp.

De bekende ‘Lotería de Navidad’ (kerstloterij) is een van de meest populaire loterijen in Spanje. De echte naam ervan is ‘El sorteo extraordinario de Navidad’ (de bijzondere kerstloterij).

 

Lees meer……..

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.

ACEPTAR
Aviso de cookies