Entradas

 

Wil je weten hoe de fiscaliteit met betrekking tot winsten uit de kerstloterij in Spanje werkt? Welex, uw belastingconsulent in Marbella schrijft met plezier enkele regels over dit onderwerp.

De bekende ‘Lotería de Navidad’ (kerstloterij) is een van de meest populaire loterijen in Spanje. De echte naam ervan is ‘El sorteo extraordinario de Navidad’ (de bijzondere kerstloterij).

 

Lees meer……..

Hebt u een Spaanse factuur met verleggingsregeling ontvangen of werd u daarom gevraagd en wist u niet wat u ermee moest doen?

 

Bij Welex, uw kantoor van advocaten en economen onder één dak in Marbella, willen we deze uitzondering op de algemene regel van de BTW in Spanje, die bekend staat als de Verleggingsregeling voor de belastingplichtige, graag uitleggen.

Als algemene regel geldt dat de belastingplichtige de natuurlijke of rechtspersoon is die, bij zijn werk als zelfstandige en/of ondernemer, belast is met de berekening van Spaanse BTW aan zijn klanten door middel van de uitgifte van facturen. Deze belastingplichtige heeft ook de verplichting om de gegenereerde BTW te innen voor latere indiening bij de Belastingdienst.

Dat wil zeggen dat we als ondernemer verplicht zijn om de belasting op de toegevoegde waarde door te berekenen aan onze klanten en die aan te geven in de trimestriële Spaanse BTW-modellen.

Voorbeeld BTW in Spanje, verleggingsregeling

Om de gemeenschappelijke BTW-cyclus in Spanje goed uit te leggen, gebruiken we het volgende voorbeeld:

We hebben een zaak die gericht is op de kleinhandel in schoenen in Spanje. Onze Spaanse onderneming bestaat uit de aankoop van schoenen van een groothandel, onderneming “X”, voor een betaalbare prijs en de latere verkoop aan derden met een winstmarge van 30%.

In het volgende voorbeeld is leverancier X dus de belastingplichtige wanneer hij een factuur opmaakt aan ons met de overeenkomstige BTW, terwijl wij de belastingdrager zijn (eindconsument die de BTW draagt). Nadien, wanneer wij de schoenen verkopen aan onze klant, maken wij een andere factuur op met BTW aan onze klant en zo worden wij de belastingplichtige en onze klant de belastingdrager.

Niettemin bestaan er verschillende uitzonderingen op de algemene regel. In dit blog zullen we het in het bijzonder hebben over art. 84. Een 2 van de wet op de BTW (Wet 37/1992) algemeen bekend onder de naam Verlegging van de belastingplichtige.

De verlegging van de belastingplichtige veronderstelt een wijziging van de algemene BTW-regel die de ontvanger van de factuur verandert in de verantwoordelijke om de belasting aan te geven aan de Belastingdienst.

Dit impliceert dat we, als we onder de uitzondering van het artikel vallen, niet verantwoordelijk zijn voor de berekening van de BTW, maar dat dit de verplichting van de belastingdrager is.

In dit geval dient de belastingdrager bij de driemaandelijkse heffingen de belasting van die factuur in te dienen ter informatie voor de belastingdienst.

Wat zijn de voorwaarden van de Verlegging van de Belastingplichtige in Spanje?

Art. 84. Een 2 van de wet op de BTW (Wet 37/1992) legt de volgende voorwaarden vast:

 1. Wanneer deze uitgevoerd worden door personen of entiteiten die niet gevestigd zijn op het grondgebied van de toepassing van de belasting.
 2. Wanneer het gaat over leveringen van onbewerkt goud of halffabricaten van goudproducten, met een zuiverheid van ten minste 325 duizendsten.
 3. Wanneer het gaat over leveringen van nieuw industrieafval, schroot en schroot van ferrometalen, resten en overige teruggewonnen materialen (leveringen van resten of afval van papier, karton of glas).
 4. Wanneer het gaat over prestaties van diensten die gericht zijn op emissierechten, gecertificeerde emissieverlagingen en eenheden voor de verlaging van broeikasgasemissies.
 5. Wanneer het gaat over de volgende leveringen van onroerende goederen als gevolg van een faillissementsprocedure, vrijgestelde leveringen waarnaar verwezen wordt in de paragrafen 20 en 22 van artikel 20. Één waarin de belastingplichtige afgezien heeft van de vrijstelling en de leveringen uitgevoerd ter uitvoering van de garantie op onroerend goed.
 6. Wanneer het gaat over de uitvoering van werkzaamheden, met of zonder inbreng van materialen, evenals de terbeschikkingstelling van personeel voor de uitvoering ervan.
 7. Wanneer het gaat over leveringen van de volgende producten:
  • Zilver, platina en palladium, ruw, in poedervorm of half afgewerkt.
  • Mobiele telefoons.
  • Videogameconsoles, laptops en digitale tablets.

 

Aarzel niet om contact op te nemen met een van de Nederlandstalige belastingadviseurs in Spanje van ons advocatenkantoor Welex, voor elke vraag van fiscale of juridische aard. Uw advocaat en econoom onder één dak!

Wij zijn onder anderen de BTW specialisten in Spanje!

‘Holdingbedrijven’ (empresa patrimonial) versus bedrijven met economische activiteiten in Spanje; belastingtarieven en vrijstellingen

Welex, uw accountant en belastingadvieskantoor in Marbella, vertelt u graag iets over wat men in Spanje onder ‘holdingbedrijven’ verstaat en over bedrijven die economische activiteiten uitoefenen.

We herinneren u ook aan de belastingtarieven en vrijstellingen van de vennootschapsbelasting in Spanje.

Wanneer verricht een bedrijf in Spanje economische activiteiten?

Een Spaanse onderneming verricht economische activiteiten wanneer er sprake is van eigen beheer van productiemiddelen en/of menselijke hulpbronnen om goederen of diensten te produceren of te distribueren.

In het geval van verhuur van onroerend goed is er ook sprake van economische activiteiten wanneer gebruik wordt gemaakt van de diensten van een persoon die op basis van een algemene en voltijdse arbeidsovereenkomst is tewerkgesteld.

Wat is een vermogensbedrijf in Spanje?

Een bedrijf in Spanje wordt als een holdingbedrijf beschouwd wanneer het geen economische activiteiten uitoefent. Er is geen sprake van economische activiteiten in Spanje wanneer meer dan de helft van de activa op de ondernemingsbalans uit effecten bestaat, of wanneer de onderneming geen personen in dienst heeft met een algemeen voltijds arbeidsovereenkomst.

Bent u aandeelhouder van een holdingbedrijf in Spanje? Neem nu contact op met ons kantoor van fiscalisten, accountants, boekhouders en belastingadviseurs in Marbella. Wij verzorgen de boekhouding en de fiscale vertegenwoordiging van uw Spaanse bedrijf, ongeacht waar deze in Spanje  gevestigd is.

Wilt u een bedrijf oprichten met economische activiteiten in Spanje? Neem nu contact op met ons advocatenkantoor in Marbella waar uw Nederlandse advocaten en economen vind. Wij begeleiden u bij het hele proces van het oprichten van een bedrijf in Spanje en bieden u graag onze dienstverlening aan op het gebied van boekhouding en fiscale vertegenwoordiging.

Tarieven van de vennootschpsbelasting in Spanje

Vanaf 2016 tot heden zijn de tarieven voor de vennootschapsbelasting in Spanje als volgt:

·         Algemeen vennootschapsbelastingtarief in Spanje: 25%.

·         Belastingtarief voor nieuw opgerichte ondernemingen: 15%.

·         Niet-commerciële entiteiten die onder de belastingregeling van de wet 49/2002 vallen: 10%.

·         Investeringsmaatschappijen en -fondsen en fondsen voor bankrekeningen: 1%.

Vrijstellingen van vennootschapsbelasting in Spanje

Volgens de Spaanse wet op de vennootschapsbelasting zijn de volgende entiteiten volledig vrijgesteld van deze belasting:

a) De staat, de autonome gemeenschappen en lokale overheden.

b) Publiekrechtelijke organen van soortgelijke aard als Autonome Regio’s en lokale overheden.

c) De Bank van Spanje

F) epositogarantiefonds voor kredietinstellingen en de investeringsgarantiefondsen.

d) Onder andere beheerinstanties van de sociale zekerheid.

 

Voor al uw Spaanse fiscale, boekhoudkundige,  en juridische vraagstukken, neem contact met ons kantoor van financiële experts en belastingadviseurs in Marbella!

 

 

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.

ACEPTAR
Aviso de cookies